Voor alle zieken en hulpbehoevenden in onze parochie, dat wij er voor hen zijn in alle eenvoud.