Wij wensen al onze parochianen en al diegenen die zich op de een of andere manier betrokken weten op onze parochie, een gezegende Goede week toe! Dat het lijden en sterven van de Heer alsook zijn verrijzenis ons dichter bij Hem en elkaar moge brengen…