Heer, wij bidden voor een vreugdevol Pasen voor alle mensen die te lijden hebben om wat voor een reden dan ook. Dat zij kracht en hoop mogen putten uit het feit dat U verrezen bent uit de dood wetende dat het nieuwe leven ook voor hen gereed gemaakt is. Wij bidden u dat zij hun angst mogen overwinnen om zodoende in vertrouwen en geloof op weg te blijven gaan…