Voor al onze zieken en stervenden in de parochie; een helpende hand, een stil gebed, een bosje bloemen met een boodschap of een nabijheid in welke vorm dan ook. Wij denken aan u!