Voor alle zieken, eenzamen en hulpbehoevenden in onze parochie. Dat wij er, met de hulp van God, voor hen mogen zijn.