Voor nabijheid naar en betrokkenheid op elkaar in deze tijd van afstand houden. Dat we bezinnend samen wegen mogen vinden om dit met de Heer gestalte te geven.