Voor een genadevolle bedevaart van onze parochie in het Heilig Land.