Moeder Maria, morgen begint de meimaand. Dat is traditioneel uw maand en die van het gebed, het kaarsje en de bedevaart naar een van de vele Maria-kapellen. Wij bidden u:wees ons, nu dat (bijna) niet mogelijk is nabij en neem alle zieken en stervenden maar ook ons in gebed bij de hand en breng ons bij Jezus, uw zoon en onze Heer.