Voor alle mensen die in onze tijd hun leven geven voor het geloof in God naar het voorbeeld van de martelaren van Gorcum.