Dat er vrede en begrip mag zijn voor elkaar en in deze wereld.
Dat GOD voorziet in dat wat wij als mens nodig hebben. . Amen