Moge God hen veel wijsheid schenken in deze heftige tijd!