Voor mijn ouders, die door ziekte en verlies een zware tijd doormaken. Dat ze zich gesteund voelen en dat het goed komt…hoe dan ook…