Ik bid voor de leiders van de kerk, vooral voor de leiders van deze kerk in Nijmegen. God, ik besef me dat wij leven van uw sacramenten, en de Eucharistie in het bijzonder, het Lichaam van Uw Zoon Jezus. Moge deze kerk zo snel mogelijk weer open gaan, in overeenstemming met de richtlijnen van de regering en de bisschoppen van ons land.