Heer Jezus, laat Uw licht schijnen in Cèdric’s leven.