Voor mijn kwetsbare moeder. Dat haar ziel bewaard mag blijven.