Voor mijn moeder en voor wijsheid
bij degenen die haar verzorgen.