Voor mijn moeder, dat haar ziel bewaard blijft en zij een goede nacht heeft.