Voor mijn lieve, dappere moeder. Dat zij vrede in zichzelf mag bewaren.