Voor hoop en dat vertrouwen niet geschaad zal worden.