Voor mijn kwetsbare moeder en degenen aan wiens zorg zij is toevertrouwd.