Maria, bewaar mijn moeder en mij, bewaar onze verbondenheid.