Dat mensen zich één voelen met de natuur en hier zorg voor dragen.