Voor mijn moeder en degenen die voor haar zorgen. Dat er warmte en wijsheid mag vloeien.