Voor mijn moeder die zo kwetsbaar is, moge de geestkracht in haar blijven