Glorie aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
Amen