Uit dankbaarheid voor het geschenk samen te bestaan