Voor mijn lieve, kwetsbare moeder, dat zij bewaard mag blijven in deze nacht.