Voor mijn familie, dat we zorg voor elkaar mogen hebben.