Dat zij, door Uw barmhartigheid, moge verblijven in de Hemelse vrede