Opdat zij moge verblijven in de Hemelse Vrede. Amen.