Voor mijn vrouw Annie, dat zij moge verblijven in de Hemelse vrede