Dat je ziel in liefde en blijdschap de verbinding met je ouders en broer samen mag ervaren. En dat alles geheeld mag zijn.