Ruimte voor rouw is een groep die bedoeld is voor ieder die een dierbare verloren is aan de dood. Het is een vaste groep van maximaal 8 deelnemers. We komen om de week samen op woensdag en hebben 6 bijeenkomsten met elkaar.

Deze groep is voor iedereen en wordt geleid door pastores Joska van der Meer en Marije Klijnsma, verbonden aan de parochie de Heilige Drie-eenheid en de Protestante Gemeente Nijmegen.

Data: 5 okt., 19 okt., 2 nov., 16 nov., 30 nov., en 16 dec. 2022

Tijd: 10.00 – 11.30 uur

joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net

marije.klijnsma@pkn-nijmegen.nl