Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is heel jammer! Het betekent echter ook
dat de vieringen op zaterdagavond in de Maldens kerk van Sint Antonius Abt dringend behoefte aan
een koor of koren dat/die de vieringen verzorgt/verzorgen.

Onze parochie is rijk aan koren. Derhalve doen wij een beroep op hen om ons, in ieder geval voor
twee vieringen per maand, uit de brand te helpen.
U kunt zich melden bij het parochiecentrum aan de Hatertseweg per email of via de telefoon.

Hartelijk dank namens de Maldense gemeenschap.

Meer nieuws

Nieuwsbrief Pinksteren Zomer Cenakelkerk

Nieuwsbrief Pinksteren Zomer

Vieringen Cenakelkerk zomer 2023

Zaterdag 3 juni                […]

Mededelingen vanuit de Parochie

Zondag 11 juni om 11:00 uur Eucharistieviering van de Eerste Communie in […]

Preek voor Pinksteren 2023 Cenakelkerk

Herwi Rikhof   Hand. 2,1-11 Joh. 20,19-23 ‘De wereld is […]

Walk for Homs

Op 10 juni kun je deelnemen aan een loop ter […]