Bisschop vaardigt decreet uit: Lourdeskerk en H. Hartkerk gaan dicht

De Lourdeskerk in Nijmegen en de Heilig Hartkerk in Berg en Dal gaan definitief sluiten. Bisschop Gerard de Korte van het bisdom ’s Hertogenbosch heeft twee decreten uitgevaardigd om de twee kerken aan de goddelijke eredienst te onttrekken. 

Het bestuur van de parochie Heilige Drie-eenheid, waar de twee kerken onder vallen, had de bisschop hier om gevraagd. Al jaren loopt het aantal kerkgangers en vrijwilligers sterk terug, terwijl de tekorten oplopen.

De decreten van de bisschop zijn hier te downloaden:

Bisdom decreet OLV vh Heilig Hartkerk (pdf)

Bisdom decreet OLV van Lourdeskerk (pdf)

De laatste Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hartkerk in Berg en Dal is op zondag 5 februari 2023. Het parochiebestuur onderzoekt de mogelijkheid van het realiseren van een kapel of een andere plek waar vieringen kunnen worden gehouden in Berg en Dal. 

De laatste Eucharistieviering in de Onze Lieve Vrouw van Lourdeskerk in Nijmegen is op zondag 29 juni 2025, de dag waarop de kerk het 100-jarig bestaan viert. Parochianen hadden het parochiebestuur gevraagd dit eeuwfeest nog te mogen vieren en het parochiebestuur geeft daar gehoor aan, op voorwaarde dat er tegen die tijd nog genoeg actieve parochianen zijn om dit jubileum te organiseren en te vieren. 

Tot 1 januari 2023 zijn er nog reguliere vieringen in de Lourdeskerk, maar daarna wordt het aantal vieringen beperkt tot een per maand. Ook blijft de kerk open voor uitvaarten. 

Tegen deze decreten kan volgens het kerkelijk wetboek binnen 10 nuttige dagen bezwaar worden aangetekend bij de bisschop van het bisdom Den Bosch, Parade 11, 5211 KL ‘s-Hertogenbosch. Bezwaren kunnen t/m woensdag 19 oktober worden ingediend.

Meer nieuws

Vacature: Kosters (m/v) voor Ontmoetingskerk

Vacature De Ontmoetingskerk in Nijmegen zoekt per direct Kosters  (m/v) […]

Preek voor Christus Koning Cenakelkerk 25-26 nov 2023

Herwi Rikhof Ez. 34,11-12.15-17  Mt. 25,31-46 Inleiding Het evangelie dat […]

Adventsactie voor Gongo en Gaza

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, zo’n […]

Nog een nieuw gezicht op secretariaat: Bert Donks

Sinds kort zijn er twee nieuwe medewerkers op het secretariaat […]

Inschrijven Jongerentheater

Jongeren kunnen zich weer inschrijven voor het Theaterweekend dat in […]