Opnieuw Beginnen, 6 avonden geloofsverdieping

6 oktober 2022 19:30 uur - 15 december 2022 21:30 uur
Locatie:

Een uitnodiging en unieke kans om een nieuw begin met God te maken!

Opnieuw Beginnen is voor volwassenen een kans om de relatie met God te herontdekken. De bijeenkomsten zijn zo opgebouwd dat je als deelnemer een innerlijke groei kunt maken. Het verdient daarom de voorkeur om de cursus in zijn geheel te volgen.

Je gelooft wel, maar je zou eigenlijk wat verdieping willen.

Je hebt misschien een beeld van God, maar je zou Hem eigenlijk wel willen ontmoeten.

Je kent wel wat Bijbelverhalen, maar je zou dat verhaal in je eigen leven willen laten klinken

en je zou je ervaringen willen uitwisselen met anderen.

 

Het gaat bij deze geloofsverdieping niet zozeer om kennis maar om het ontdekken wie God is, een herontdekken of verdiepen van jouw relatie met God.

 

Data najaar 2022:

 1. donderdag 6 oktober Godsbeelden
 2. donderdag 20 oktober Geloven
 3. donderdag 3 november Jezus ontmoeten
 4. donderdag 17 november Verzoening bevrijdt
 5. donderdag 1 december Leven krijgt toekomst
 6. donderdag 15 december Een nieuw begin

tijd: van 19:30 tot 21:30 uur

locatie: Parochiecentrum, Hatertseweg 111, Nijmegen

Opnieuw Beginnen wordt begeleid door pastoor Jacques Grubben en zuster Catharina Al. Elke deelnemer ontvangt een cursusboek met hierin ook een handreiking voor persoonlijke overweging voor thuis. Meer informatie of aanmelden: parochiesecretariaat: parochiecentrum@h3eenheid.nl

 

Elke bijeenkomst heeft een thema:

 1. Godsbeelden: je bewust worden van eigen Godsbeeld(en); vaak blijkt dat volwassenen nog een Godsbeeld uit hun kindertijd hebben, omdat het nooit de kans kreeg te groeien.
 2. Geloven: we richten onze blik op de eigenlijke bron van ieder persoonlijk geloof: verbondenheid met de levende God
 3. Jezus ontmoeten: de Bijbel spreekt over genezing, heil en bevrijding, leven in overvloed. Ontmoeting met Jezus zet mensen in beweging.
 4. Verzoening bevrijdt: ervaringen uit het verleden kunnen een echte relatie met God blokkeren. Waarom zouden wij bang zijn voor de Bron, voor Christus zelf en voor zijn verzoening? Door Hem is de echte verzoening en genezing mogelijk.
 5. Leven krijgt toekomst: door in het reine te komen met God en jezelf krijg je een ander perspectief voor de toekomst.
 6. Een nieuw begin: God maakt een nieuw begin mogelijk.

De opbouw van een avond:

Elke thema-avond heeft vier delen. Een inleiding die een aanzet geeft om over het thema na te denken. Een groepsgesprek waarbij je in gesprek gaat met de andere deelnemers, soms wordt de groep opgedeeld in kleinere groepjes. Al wat in zo’n groep verteld wordt, is vertrouwelijk en blijft binnen de groep. Meditatieve momenten nodigen de deelnemers uit zich in heel hun persoon te laten aanspreken. Ter overweging voor thuis. Deze geloofsvorming is samen op weg gaan. Je luistert naar elkaar en spreekt met elkaar. Je bent weinig met God alleen. Dat kan wel als je thuis een stille plek vindt om rustig met God te zijn en met Hem kan spreken. Je ontvangt een werkgroep die hierbij helpt.

Getuigenis van een deelneemster van een eerdere cursus Opnieuw Beginnen

Carla: “Ik had wel wat met het geloof maar ergens wist ik dat er meer moest zijn. Tijdens ‘Opnieuw Beginnen’ werd ik intens geraakt door het groeiend besef dat ik een geliefd kind van God ben en dat Hij van me houdt zoals ik ben. Ik voelde een diepe innerlijke rust in mij ontstaan, een vertrouwen en een vreugde die ik nog niet eerder had gevoeld. Op een manier die me ervan overtuigde dat het mogelijk was een persoonlijke relatie met God, met Jezus aan te gaan. ‘Opnieuw Beginnen’ is een stukje bezinning en verdieping. Wie is God voor jou en wie mag Hij voor jou zijn? Ik kan het iedereen aanraden: gun dit jezelf!”