Jubilarissen Gemengd Koor Groenestraatkerk

13 november 2022 10:00 uur - 13 november 2022 11:00 uur
Locatie: Groeenstraatkerk Nijmegen,

In de H.Mis van 13 november 2022 wordt het lustrum gevierd van twee koorleden, te weten Tine Ernst (50 jaar koorlid) en Herma van Heumen (40 jaar koorlid). U wordt van harte uitgenodigd die feestelijke viering bij te wonen. Het Gemengd koor zal natuurlijk zingen en pastoor Jacques Grubben zal voorgaan.