Op vijf woensdagen meepraten over thema’s synodaal proces

In oktober heeft een belangrijke synode plaats gevonden in Rome als onderdeel van een wereldwijd proces dat paus Franciscus een paar jaar geleden gestart is: het synodale proces.

Ter voorbereiding van die synode zijn uit alle landen rapporten naar Rome gestuurd. Ook wij hebben vanuit onze parochie daar via het bisdom aan meegewerkt. Na afloop van de synode is een verslag verschenen van de besprekingen, waarin allerlei thema’s aan de orde komen. Gelovigen over de hele wereld worden gevraagd daarop te reageren. Dat willen wij in onze parochie weer doen en wel op twee locaties: de Cenakelkerk en de Ontmoetingskerk in een reeks bijeenkomsten. Dit doen we volgens onderstaand schema.

Per bijeenkomst zullen we twee onderwerpen aan de orde stellen en we doen dat volgens de methode die op de synode zo goed gewerkt heeft: niet discussiëren, maar zorgvuldig naar
elkaar luisteren met momenten van stilte om echt open te staan voor de werkzaamheid van de Heilige Geest. Tussen de twee onderdelen is er natuurlijk een koffie/thee pauze.

Thema 1 – over wat is nu een synodale kerk, en over de initiatie-sacramenten(doop vormsel, eucharistie).

Thema 2 – over armoede (ook geestelijk) en over ‘uit elke stam en taal’.

Thema 3 -over oecumene en een luisterende kerk.

Thema 4– over de positie van de leken, en de positie van de vrouw.

Thema 5 – over de kerk en de digitale omgeving en de kerk in
de huidige samenleving.

Per onderdeel zal een tekst uit het rapport van de synode centraal staan, waarin het grote onderwerp concreet wordt toegespitst op een bepaalde kwestie: bijvoorbeeld migratie of de
taal van de liturgie.

U bent op beide locaties van harte welkom en u kunt per bijeenkomst komen. Aanmelden is niet nodig. Meer informatie kunt u vinden in de Drieklank (jan/feb 2024).

Pastor Herwi Rikhof, Joska van der Meer en Els Geelen

Meer nieuws

Catechese aanbod in de vastenperiode

Deze vastenperiode wil ik graag een aanbod doen om samen […]

Preek voor de eerste zondag van de vasten  2024  Cenakelkerk

Herwi Rikhof Gen. 9,8-15 Mc. 1,12-15 Zal vanmiddag een bezoeker […]

Preek voor Aswoensdag 2024 Cenakelkerk

Herwi Rikhof  Joël 2,12-18 Mt. 6,1-6.16-18 Her eerste wat vanmorgen […]

Preek voor de Opdracht van de Heer- Maria Lichtmis 3/4 februari 2024  

Herwi Rikhof   Inleiding De kersttijd is liturgisch afgesloten met […]

Preek voor de vierde zondag door het jaar 27/28 jan. 2024 Cenakelkerk

Foto Arjan Bronkhorst Herwi Rikhof   Deut. 18,15-20 / Mc. […]