Vastenaktie 2023

Waar gaan we heen?

Een aantal van onze parochianen heeft zich de afgelopen tijd waarschijnlijk verdiept in de vraag: Waar gaan we heen? En dan gaat het hier over hun vakantieplannen voor de zomerperiode. Op veel plaatsen in de wereld vragen mensen zich af waar ze heen zullen gaan. Maar dan niet waar ze heen zullen gaan met vakantie, maar waar ze heen kunnen gaan om te overleven. Ze zijn op de vlucht! Op de vlucht voor natuurgeweld, op de vlucht voor oorlog of op de vlucht voor armoede waardoor hun kans om te overleven steeds maar kleiner wordt.

In Zuid-Soedan zijn sinds de start van de burgeroorlog, nu bijna tien jaar geleden, sloegen meer dan 2,2 miljoen mensen op de vlucht naar buurlanden in de regio. Nog eens 1,6 miljoen mensen zijn intern ontheemd, wat betekent dat ze op de vlucht zijn in Zuid-Soedan zelf. Naar schatting hebben ongeveer 7,2 miljoen mensen (zo’n 60 % van de bevolking) niet genoeg te eten.

Samen sta je sterk Als eenling op de vlucht gaan geeft minder kans om te overleven dan wanneer je met meer mensen samen de vlucht onderneemt. Natuurlijk moet de groep ook niet té groot worden. Het biedt een zekere mate van veiligheid en het schept een band. Die onderlinge band van in hetzelfde schuitje zitten leidt ook tot de bereidheid elkaar te helpen in de wederzijdse ellende.

Awut en Ajak kenden elkaar niet toen ze hun huizen en echtgenoten verloren in de gewelddadige burgeroorlog van Zuid-Soedan. Ver van de dorpen waar ze vroeger woonden, leren ze elkaar kennen en werken ze nu hard om iets nieuws op te bouwen. Datgene wat zij aan hulp van anderen ontvangen delen ze op hun beurt weer met diegene die het nóg minder hebben dan zij. Samen overleven is makkelijker dan alleen. Samen overleven is makkelijker dan alleen.

Het is deze zin die een beroep rechtvaardigt op uw bereidheid om te helpen. We kennen Awut en Ajak niet, we kennen evenmin al die mensen uit de Oekraïne, of van waar dan ook, die op de vlucht zijn. Voor alle vluchtelingen geldt: Samen overleven is makkelijker dan alleen. U en ik; wij mogen, nee moeten, hen helpen samen te overleven. Zij hebben geen keus. Wij wel: helpen of niet helpen!

Geef aan de Vastenaktie op

NL21 INGB 0000 0058 50 t.n.v. Vastenactie, Den Haag.

Of doneer via de QR-code naar de parochiële diaconierekening, ik zorg dat het geld bij de Vastenaktie terechtkomt.

Diaken Henk Welling

 

Bronnen: UNHCR en Vastenactie

 

 

 

Meer nieuws

Donkere metten

Donkere metten Vier en zing mee, samen met de communiteit. […]

Agenda Goede Week en Pasen Cenakelkerk

Palmzaterdag 1 april 17.00 uur: Eucharistieviering met gelezen passie 20.00 […]

Preek/gewetensonderzoek vierde zondag van de veertigdagentijd 2023 – Cenakelkerk

Herwi Rikhof   1 Sam. 16,1b, 6-7.10-13a / Joh. 1, […]

Preek voor de 3e zondag van de veertigdagentijd 2023- Cenakelkerk

Herwi Rikhof Ex. 17,3-7 / Joh. 4,5-42 Inleiding Vandaag lezen […]

Overweging 4e zondag/Halfvasten 40 dagentijd, 19 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

Er is een blindgeboren jongeman die door Jezus ‘verlicht’ wordt. […]