Pastoraal werker- v/m (0,8 FTE)

De parochie Heilige Drie-eenheid is  volop in beweging om een vitale, eigentijdse kerk te blijven die dichtbij mensen staat.  De parochie omvat zeven geloofsgemeenschappen in Nijmegen, Malden en de Heilig Landstichting/Berg en Dal.

We zijn op zoek naar een pastoraal werker die breed inzetbaar is in alle gemeenschappen en actief met collega’s en parochianen passende vormen zoekt bij de vijf pijlers voor onze toekomst: geloof vieren, vormen en verdiepen, een gemeenschap van gemeenschappen zijn, dienstbaar zijn en uitnodigen tot kom, zie en doe mee  (zie beleidsplan ‘Eenheid in verscheidenheid’ op de website).

Wat ga je doen:

 • Je werkt actief en creatief mee aan de verdere samenwerking  van de geloofsgemeenschappen binnen de parochie Heilige Drie-eenheid.
 • Je verzorgt vormingswerk voor volwassenen en groepspastoraat.
 • Je geeft invulling aan diaconale presentie.
 • Je gaat voor in vieringen, uitvaarten en andere bezinningsbijeenkomsten.
 • Je bent lid van het pastoraal team  en levert een eigen bijdrage aan invulling en uitvoering van pastoraal beleid.

Wij zoeken  iemand

 • die het christelijk geloof en het hedendaagse levensgevoel betekenisvol met elkaar kan verbinden.
 • die een  teamspeler is, zowel met collega’s als vrijwilliger.
 • met een open instelling met goede communicatieve en luistervaardigheden.
 • met een flexibele werkhouding, gericht op samenwerking en het betrekken van mensen bij ontwikkelingen.
 • met persoonlijke verbondenheid  met de R.K. geloofstraditie.
 • die bereid is af te stemmen op wat voor onze parochianen mogelijk en nodig is, bij voorkeur woonachtig in de regio;
 • Ervaring met gemeenschapsopbouw is een pré.
 • Een kerkelijk erkende pastoraal-theologische masteropleiding (bij voorkeur op universitair niveau).

Wij bieden:

 • een parochie in ontwikkeling, met uitdagingen naar de toekomst, waarin ruimte is voor het nemen van initiatieven.
 • een functie van 32 uur:
  16 uur in de oecumenische setting van de Ontmoetingskerk,

waar protestanten en katholieken samenwerken in één kerkgebouw met een grote diversiteit aan kerk- en wijkactiviteiten en
16 uur parochiebreed.

 • een pastoraal team met verschillende en ervaren collega’s.
 • samenwerking met betrokken en deskundige vrijwilligers.
 • bij aanvang een projectcontract van 3 jaar.
 • salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden conform het rechtspositiereglement voor pastoraal werkers in het bisdom ‘s-Hertogenbosch.

Nadere informatie:

Nadere informatie is op te vragen via
pastoor Jacques Grubben  Telefoon: 0633668615  Email: j.grubben@h3eenheid.nl
pastor Joska van der Meer Tel 0651517380 Email: joska.vandermeer@ontmoetingskerk.net

www.parochie-heiligedrie-eenheid.nl
Uw reactie:

Je sollicitatiebrief met curriculum vitae kun je tot en met 20 maart 2022 per mail sturen aan: parochiebestuur@h3eenheid.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden op 25 maart overdag of 30 maart ’s avonds.

Voor een uiteindelijke benoeming is een zending door de bisschop van ‘s-Hertogenbosch vereist. Hiertoe kan een gesprek met de bisschop of zijn gedelegeerde onderdeel uitmaken van de procedure.
Tekst downloaden: Pastoraal werker vacature 2022 (1).

 • Hidden

Contact

Centraal Parochiesecretariaat:

Hatertseweg 111

6533 AD Nijmegen

tel: 024 – 355 3630

e-mail:
parochiecentrum@h3eenheid.nl

Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00-12.30 uur.