Preek voor de Paaswake 2022 Cenakelkerk

Preek voor de Paaswake 2022                                                                                 Herwi Rikhof

 

De journalist vroeg of ik in de diensten van deze Goede Week ook over de oorlog in de Oekraïne zou spreken. Eerder die dag, Witte Donderdag, bleek een interview via de telefoon niet zo goed te werken, dus we spraken af hier in de kerk. Eigenlijk veel beter, want deze kerk nodigt uit tot vragen en doorvragen. En zoals dat hoort, vroeg de journalist van alles, terwijl de fotograaf foto’s maakte en mij aanwijzingen gaf waar ik moest staan en hoe ik moest kijken. Of ik ook over de Oekraïne zou spreken, vroeg dus de journalist. Ik zei dat ik dat de afgelopen weken al gedaan had, maar dat ik op deze drie dagen, die het hoogtepunt van het kerkelijk jaar vormen, dat ook zeker zou doen, omdat geloof altijd ook met de actualiteit maken heeft en je de teksten van toen en over toen niet goed kunnen lezen dan van uit het nu en over het nu. Ik vertelde dat ik op die avond over het verraad van Judas zou preken, dat ik op Goede Vrijdag de oorlog zou toevoegen in de voorbeden en dat ik vannacht, omdat de doop en de hernieuwing van de doopbeloften meer dan anders centraal zou staan – twee kinderen worden straks gedoopt en ik mag een volwassene opnemen in de onze kerk – zou preken over wat we afwijzen. Wat wijzen jullie dan af dan, vroeg hij . Ik heb toen met hem gepraat over de bekoringen van Jezus in de woestijn, de drie vragen die de duivel hem voorlegt na zijn doop in de Jordaan en die ook bij de hernieuwing van onze doopbeloften doorklinken, omdat het ook voor ons bekoringen zijn. Bekoringen die nu vanwege de oorlog van de Oekraïne een verontrustende actualiteit krijgen, merkte ik.

De oorlog in Oekraïne heeft ons allen wakker geschut en ons aan het denken gezet. We hadden de oorlog niet verwacht, we hadden geen terugkeer van de koude oorlog en van een ongekende schade aan onze economie verwacht. De oorlog in de Oekraïne zet ons aan tot een  ongemakkelijk en schurend gewetensonderzoek. Hebben we niet te veel toe gelaten, hebben we niet te veel toe gegeven omwille van de lieve vrede. Maar wat is die lieve vrede?

Maak van deze stenen brood zegt de duivel tegen Jezus en tegen ons. Wie wil nu honger? En de verleiding is groot om de economie boven aan te zetten, omwille van een goedkope gas of een lage olieprijs. De verleiding is groot om creatief te boekhouden met onze waarden die betrekking hebben op rechten van de mens. Om toch maar handel te drijven met landen waarin mensen die anders denken of die voor hun mening uitkomen in opvoedingskampen terecht komen, om toch maar te gaan sporten in landen waar arbeiders on erbarmelijke omstandigheden tegen een karig loon moeten werken.

Spring van de tempel zegt de duivel tegen Jezus en het zal je geen pijn doen. Wie wil nu pijn? En de verleiding is groot onze ogen te sluiten voor de pijn van de armoede van hen die daaronder moeten lijden omwille van ons comfort en gemak. Om onze ogen te sluiten voor de eigen pijn die het kost trouw te blijven aan je idealen, niet te gaan voor de schone schijn, in te staan voor recht en rechtvaardigheid voor allen.

Grijp de macht zegt de duivel tegen Jezus en tegen ons. Wie wil nu niet het verschil maken, invloed uitoefenen? En de verleiding is groot niet te denken aan die slachtoffers van macht en machtsmisbruik, die gewonden, die lijken op straat, die vluchtelingen in kampen, om mee te gaan met de veronderstelling dat ‘ze’ ten onrechte toeslagen krijgen en ‘ze’ ons systeem van steun misbruiken, want zo zijn ‘ze’ nu eenmaal die en die en die.

De drie bekoringen van de duivel zijn, op de keeper beschouwd hele redelijke en begrijpelijke voorstellen, voorstellen omwille van de lieve vrede, alleen het zijn niet de voorstellen die passen in het rijk van God. Dat heeft Jezus laten zien met zijn leven lijden en sterven, dat heeft zijn Vader beaamd in de verrijzenis.

 

 

Meer nieuws

Overweging, 7 augustus, 19e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Al het aardse is betrekkelijk want alles is ons toevertrouwd. […]

Vierdaagse mis 2022

De Vierdaagse mis van 17 juli jl in een fotoreportage. […]

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022 Cenakelkerk  

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022             […]

Op vakantie in de Cenakelkerk

Ontdek deze zomer de verhalen van de Cenakelkerk tijdens twee […]

Overweging 16/17 juli 2022  Cenakelkerk

Overweging 16/17 juli 2022  Cenakelkerk Eerste lezing Genesis 18, 1-10a […]