Pastoor Jacques Grubben vertrekt, nieuwe pastoor is Harald Spiertz

Pastoor Jacques Grubben gaat onze parochie verlaten. De bisschop heeft hem gevraagd in een andere parochie een nieuwe benoeming te aanvaarden. Jacques wordt per 1 mei door de bisschop benoemd tot pastoor van de parochie H. Johannes de Doper in Schaijk.

De huidige pastoor van Schaijk, Harald Spiertz (54), wordt per 1 mei de nieuwe pastoor voor onze parochie. Het pastoraal team en het parochiebestuur hebben inmiddels met hem kennisgemaakt en heten hem van harte welkom in onze parochie.

Binnenkort wordt er meer bekend over het officiële afscheid van pastoor Jacques Grubben en over de installatieplechtigheid van onze nieuwe pastoor Harald Spiertz.

Meer nieuws

Donkere metten

Donkere metten Vier en zing mee, samen met de communiteit. […]

Agenda Goede Week en Pasen Cenakelkerk

Palmzaterdag 1 april 17.00 uur: Eucharistieviering met gelezen passie 20.00 […]

Preek/gewetensonderzoek vierde zondag van de veertigdagentijd 2023 – Cenakelkerk

Herwi Rikhof   1 Sam. 16,1b, 6-7.10-13a / Joh. 1, […]

Preek voor de 3e zondag van de veertigdagentijd 2023- Cenakelkerk

Herwi Rikhof Ex. 17,3-7 / Joh. 4,5-42 Inleiding Vandaag lezen […]

Overweging 4e zondag/Halfvasten 40 dagentijd, 19 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

Er is een blindgeboren jongeman die door Jezus ‘verlicht’ wordt. […]