Parochiefeest 2023

Op 4 juni, het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, vieren we het jaarlijkse parochiefeest.Vorig jaar in Berg en Dal, dit jaar in de Ontmoetingskerk, met een feestelijke viering en daarna volop gelegenheid om elkaar te ontmoeting.

Tijdens de viering, die om 11.00 uur begint, zingt het Gelegenheidskoor enkele liederen van componisten uit onze parochie. Er worden parochiespelden uitgereikt aan actieve parochianen. Voor de kinderen zijn er liedjes van het Kinderkoor en is er een verrassende kindernevendienst. Na afloop drinken we koffie, bij mooi weer in het groen van de Ontmoetingstuin.

Daarna kun je om 12.45 uur meedoen aan de Emmauswandeling, waarop je iemand anders uit de parochie én het Dukenburgse groen leert kennen. Je gaat samen op pad met twee gesprekvragen.De route duurt 30 minuten.

Wil je meezingen in de viering op zondag? Kom dan naar deopen repetitie voor iedereen, op vrijdag 2 juni om 19.30 uur in de Ontmoetingskerkonder leiding van Vincent Cuppen.

 

Meer nieuws

Preek voor Pinksteren 2023 Cenakelkerk

Herwi Rikhof   Hand. 2,1-11 Joh. 20,19-23 ‘De wereld is […]

Mededelingen vanuit de Parochie

Komende zondag 4 juni vieren wij het jaarlijkse parochiefeest. De […]

Walk for Homs

Op 10 juni kun je deelnemen aan een loop ter […]

Open tuinendag

De Ontmoetingstuin bloeit alweer volop en is te bewonderen op […]

Overweging 13/14 mei 2023, door pastor Joska van der Meer

Handelingen 8,5-8.14-17, Johannes 14,15-21 You will never walk alone…. Een […]