Overweging Christus Koning, Cenakelkerk 19-20 november 2022

Overweging Christus Koning, 19-20 november 2022                          Margaret de Groot-Vlasveld

Kolossenzen 1, 12-20, Lucas 23, 35-43

 

Weet u al of u WK voetbal gaat kijken? Voor de voetballiefhebbers een dilemma. Een makkelijk besluit voor mensen zoals ik, die nog steeds niet weet wanneer het buitenspel is. Al kijken we niet naar de wedstrijden, de media zorgen ervoor dat er voldoende aandacht aan besteed zal worden. Wordt het een triomftocht met hoogwaardigheidsbekleders, presidenten en koningen/koninginnen op de tribune of overheersen de verhalen over mensenrechten en krijgen de slachtoffers en hun nabestaanden zoals b.v. in Nepal en India de verdiende aandacht? Als we vandaag luisteren naar de lezingen, voelen we haarfijn aan welke keuze gemaakt zal moeten worden. Het beeld van de gekruisigde Jezus die het koninkrijk binnengaat en de enige die Hem als Koning herkent is een ter doodveroordeelde misdadiger: ‘Jezus, vergeet mij niet, wanneer U in uw koninkrijk komt’.

Vandaag vieren we het feest van Christus Koning. Christus Koning is een betrekkelijk jong feest in de westerse christelijke traditie. We vieren het sinds 1925, toen werd het ingesteld door Paus Pius XI. In 1925 waren het ook roerige tijden. Tussen twee wereldoorlogen in was er strijd om de macht. In Rusland was de revolutie geweest en streed men onderling om het leiderschap. Duitsland en Frankrijk waren elkaars vijanden en in Italië kwam het fascisme op. Machthebbers werkten zichzelf op de troon met terreur en onderdrukking en vorsten claimden koning te zijn bij de gratie Gods. In die woelige tijdgeest trachtte Paus Pius XI de gewone mensen weerbaar te maken door het feest van Christus Koning in te stellen. Het feest van de dierbare koning, de koning die geleden heeft voor zijn mensen, een koning die niet uit is op macht maar op vrede. Een christelijk ideaal tegenover de ideologieën die in opkomst waren.

Nu een eeuw verder: opnieuw een roerige tijd waarin machthebbers terreur en onderdrukking gebruiken.  Voorbeelden in overvloed. Op de klimaattop is de verdeeldheid groot tussen de verschillende landen. En hoe tegenstrijdig het ook klinkt, ook binnen het instituut Kerk is de boodschap van het Evangelie niet altijd zichtbaar.

Jezus wilde zich nooit koning laten noemen en Hij heeft nooit gezegd dat Hij koning was, behalve die ene keer toen Hij tegen Pilatus zei dat zijn koningschap niet van deze wereld was.

‘ Zijn wieg was een kribbe, zijn  troon was een kruis’.

Jezus zei toen en zegt vandaag tegen ons: ’Sta op!’. Hij kleineert niemand, bemoedigt allen die zich klein en minderwaardig voelen en geeft het besef van waardigheid terug. Hij tilt u en mij uit boven zonde, ziekte, angst en dood. Wanneer wij Hem Koning noemen, is het niet omdat Hij over ons heerst, maar omdat Hij sterker is dan alles wat bedreigend is.

Op momenten van sterven, onder welke omstandigheden ook, bouwend aan een stadion, verdrinkend door overstromingen, wanhopig in psychische nood of in een liefdevolle kring, zal Jezus zeggen: ‘Voorwaar, Ik zeg u, vandaag nog zult gij met Mij zijn in het paradijs’. Amen.

Meer nieuws

Kom ook Kindje Zoeken bij de Cenakelkerk op zondag 18 december

Zondagmiddag 18 december is er voor kinderen van 4 tot […]

Overweging 2e zondag Advent 2022, door Pastoor Jacques Grubben

Jaarlijks mag ik na Kerstmis verstillen in een retraite. Van […]

Lezingenreeks winterwerk

Op dinsdag 17 januari organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond […]

Vieringen in december in de Cenakelkerk

Zaterdag 3 december 17.00 uur 2e Advent – Eucharistieviering Zondag […]

Preek voor de eerste zondag van de advent 2022 Cenakelkerk

Preek voor de eerste zondag van de advent 2022                  […]