Overweging 3e zondag door het jaar 21-22 Januari 2023 Cenakelkerk 

Overweging Cenakelkerk 21-22 Januari                        Margaret de Groot Vlasveld

Lezingen: Jes.8, 23b- 9, 3 1     Mt.4, 12-23

 

Het woord kent u vast wel: influencer. Iemand die andere mensen, specifieke doelgroepen kan beïnvloeden om een bepaalde levensstijl of gedrag over te nemen. Ze hebben een boodschap die aanspreekt, soms idealistisch, vaak commercieel. Influencers zijn actief op social media. Graag gebruiken ze producten of diensten in de hoop dat de ‘volgers’ die ook gaan gebruiken. Influencers tellen mee als ze een groot aantal volgers hebben; dat aantal kan oplopen tot ruim boven een miljoen.

Jezus zou je ook een influencer kunnen noemen. Wat volgers betreft wel, wereldwijd zijn er meer dan 2 miljard mensen die zich Christen noemen. Hij heeft een boodschap die ver af staat van commercie. Hij wil het goede nieuws laten horen. Daarbij komt nog een vraag, maken wij de keuze om Hem te volgen of worden wij door Hem gekozen?

Jezus wist dat het woord van de profeet Jesaja in vervulling moest gaan. Hij had net gehoord dat zijn neef Johannes gevangen was genomen.  Een gebeurtenis die een wending teweeg bracht. Het was een sombere periode. We horen de namen van Zebulon en Naftali, twee van de kleinste stammen van Israël. Ze stellen niet veel voor, het zijn de underdogs.  Juist daar zal het gebeuren; ‘over hen die wonen in het land van de doodse duisternis zal een groot licht stralen. Vreugde zal hen ten deel vallen.’

Voor Jezus was dat het moment om te gaan prediken. Hij heeft metgezellen nodig die er met Hem op uit trekken. Bij het meer van Galilea ontmoet Hij een aantal vissers, waarschijnlijk zijn het geen vreemden voor elkaar. Jezus is kort en bondig: ‘Komt, volg Mij. Ik zal u vissers van mensen maken.’

Ze lieten alles achter zich. Lokte het avontuur, dat verder reikte dan het meer van Galilea? Wisten ze dat het volgen van Jezus betekende dat dit een verandering in hun leven zou brengen? Wat houdt het in, ‘Ik zal vissers van mensen van jullie maken’ ? Het wil niet zeggen dat ze met dwang mensen gaan overtuigen van hun waarheid in geloof of in de betekenis van zieltjes winnen.  In het Grieks betekent het woord vangen ‘in leven houden’ of ‘tot leven brengen’. Je eigen belangen komen niet meer op de eerste plaats maar je belangstelling moet uitgaan naar de andere mensen.

Simon Petrus, Andreas, Jacobus en Johannes worden persoonlijk aangesproken. Zij moeten blijven wie ze zijn, hun vak krijgt er een dimensie bij, het vermenselijkt. De kwaliteiten die ze hebben als visser zijn onontbeerlijk:

Geduld, volharding, moed en waakzaamheid.

‘Kom, en volg Mij!’ Ook wij worden geroepen om zorg te dragen voor mensen dichtbij en ver weg. Talloze mensen dreigen letterlijk en figuurlijk te verdrinken, sommigen in materiele of financiële zekerheden. Hoeveel dreigen er te verstikken in eenzaamheid, in verdriet, in de zinloosheid van het leven?

Kom en volg Mij! Nu er minder kerkbetrokkenen zijn, hoor ik om mij heen vragen die u zult herkennen: Waarom zet je je zo in voor de Kerk? En met een cynische ondertoon klinkt: ‘De kerk loopt op haar einde, een zinkend schip. Alleen maar een grijs publiek. Een instituut met trage veranderingen, met tegengestelde meningen. Een kerk met meer vragen dan antwoorden. Er is ook een leven zonder Kerk.’ Diep in mij, en ook in u, is er een drijvende kracht om Jezus te volgen. Om zijn boodschap na te volgen. Er is een verlangen om leven te brengen als duisternis overheerst.

Vorige week waren zijn negen jongeren gevormd. Ze zetten een volgende stap om in de voetsporen van Jezus te treden. Voor het sacrament van de doop en de eerste communie hebben ze minder bewust gekozen. Het vormsel is na een goede voorbereiding overdacht. Niet eenvoudig in een tijd waarin het makkelijker is om over influencers te praten dan over je geloof. Hoopvol dat onze geloofsgemeenschap een plaats is waar ze welkom zijn. Voor ons een oproep om onze geloofsgemeenschap in leven te houden. Op de gevel van de kerk hangt een doek met een oproep voor de kerkbalans. ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. En daar wordt specifiek gevraagd om geld te geven. Nodig om het stenen gebouw te blijven onderhouden en om de parochiële  kosten te financieren. Geven voor de kerk van morgen meer betekent. Wij zijn levende stenen die het verschil maken, om vandaag aandacht te hebben voor de kerk van morgen. Wij hoeven niet alles achter ons te laten zoals de visser deden. Vanuit onze kwaliteiten weten we wel wat we kunnen bieden. Er zijn veel vrijwilligers taken, ingevuld van huishoudelijk tot bestuurlijk. Vult u zelf maar in waar u zich voor inzet. Onze namen staan geschreven in de palm van Gods hand en wij worden geroepen om het Licht te laten schijnen over hen die in duisternis zitten en over de kerk van morgen. Moge het zo zijn.

 

Meer nieuws

Overweging 5 Februari 2023, door Pastoor Jacques Grubben

‘Ben het zout van de aarde en het licht van […]

Laatste mis in Heilig Hartkerk

Op 5 februari 2023 om 10.30 uur tijdens een heilige […]

Synodaliteit (werkdocument Continentale fase)

Samenvatting van de reacties op het Werkdocument Continentale Fase, klik hier

Toespraak bisschop De Korte Armoederapport

Op 30 januari heeft minister Carola Schouten tijdens de landelijke […]

Lezing Winterwerk: 15 februari

Op dinsdag 15 februari organiseert de Commissie Winterwerk een lezingavond: […]