Overweging 20/21 januari 2024 Cenakelkerk

Margaret de Groot-Vlasveld

 

Jona, 3, 1-5,10 / Marcus 1,14-20

Er zijn van die zinnen in je leven die met je mee gaan. Die je diep vanbinnen raken. En voor mij is dat de volgende zin: “Zoals er mensen zijn die zingen, niet omdat zij dit willen, maar omdat er een stem in hen oprijst, zo zijn er ook mensen die geloven, niet uit angst en niet uit hoop op beloning, maar omdat zij krachtens hun wezen niet anders kunnen.” Woorden van Abel Herzberg.

Geloof dat zit diep vanbinnen. En hoe zou dat geweest zijn voor de vissers uit het Evangelie? Simon, Andreas, Jakobus en Johannes, die lieten alles achter zich en volgden Jezus. En dan krijgen ze de opdracht om Mensen te gaan vangen. Zelf heb ik altijd wat moeite met het begrip ‘mensen vangen’.  Want als je gaat vissen dan doe je dat met een haakje waar je wat aas aan doet of je maakt een fuik. En zo probeer je die vissen voor jou te krijgen. Maar ik laat me toch niet in een fuik vangen. Mensen vangen. Ik wil graag een mens zijn van deze tijd, die zelf de keuzes maakt.

Onvrijwillig vastgezet worden en geen kant meer op kunnen. Heel lang was gehoorzaamheid een normaal begrip in de samenleving. Dat deed je. Maar wij zijn mensen, althans laat ik maar voor mijzelf praten, ik wil graag zelf de keuzes maken en me daarin niet laten opleggen wat alleen maar verplicht is. Trouw blijven aan jezelf.

Met mensen op weg gaan, de onderliggende gedachte van op Mensen gaan vissen.
Met mensen op pad gaan. Zorgen voor mensen die het nodig hebben.
En uiteindelijk als je dat doet, word je er zelf ook een beter mens van.
In beweging komen door handen en voeten te geven door de opdracht die Jezus aan ons geeft. Te luisteren naar zijn woorden, vrede te vinden en dat is in deze wereld een hele opdracht.

Jezus komt op die weg dicht bij onszelf en hoe doen we dat? Door het te doen maar ook door te bidden waar deze week alle aandacht aan wordt gegeven. Want in het gebed komen we tot rust en is er veel meer een opening om de woorden die Jezus ons heeft nagelaten ook tot ons door te laten dringen. Bidden kan voor jezelf een baken zijn. Wij doen dat hier vandaag ook in de kerk met vaste gebeden, met het zingen van liederen die ook de woorden uit allerlei teksten uit het Oude en Nieuwe Testament aan ons laten horen. Maar ook ons persoonlijk gebed en met zoveel mensen als er hier zijn, zoveel verschillende vormen van gebed zijn er ook.

Voor de een is dat een ochtendgebed, een avondgebed, een gebed voor het eten maar het kan ook een meditatief moment zijn van stilte, in de natuur of op momenten dat het moeilijk is. Dat je vraagt om hulp: God, wees ons toch nabij. Momenten van dankbaarheid om uit te spreken dat hetgeen je gegeven is je ook zo goed kan doen. Bidden om vrede, om je zo verbonden te voelen met de mensen onder andere in Gaza, in Jemen, noem maar op in de wereld.

Waar misschien mensen in hun nood niet tot bidden komen. Dat bidden geeft ook verbondenheid en als je het soms echt niet meer weet, is er het schietgebedje op korte termijn: o, doe er toch iets aan! Zoveel vormen en het zijn allemaal goede manieren om de boodschap van Jezus te verstaan en je met Hem daarin te verbinden.

Het is niet voor niets dat de uitspraak ‘Ora et Labora’, bidden en werken, de beide kanten van het leven van Jezus aan ons doorgeeft. De Goddelijke bron begint te stromen als je voelt dat je daarin gedragen wordt.

De actuele levensvragen komen dan meer in beeld en het kan innerlijk ruimte geven als je daarin de steun voelt, maar vooral de rust dat je weet, een innerlijk weten dat het goed is. Geroepen om volgeling te zijn. Weten dat er een bepaalde roep is maar het is niet altijd mogelijk om het antwoord te geven op die roeping die je zou willen. De boodschap van Jezus is inclusiviteit in liefde. Wie jij ook bent, je mag er zijn met jouw leefwijze, met jouw visie op hoe je wilt leven.

De regels die Jezus ons gegeven heeft, de boodschap zou ik het liever noemen, staan soms haaks op regels en wetten die in het instituut ‘kerk’ gemaakt zijn. Mensenwerk. En soms worden mensen op allerlei manieren uitgesloten, verdrietig als dat je overkomt. De visie van de Paus in deze tijd komt dichter bij die boodschap.

Jezus heeft volgers en opvolgers en deze Paus is de 266ste opvolger van Jezus. Hij wil dat wij die wereld dichter bij de mensen laten komen, pastoraler. En het zal nog een hele opdracht zijn om ook die boodschap steeds in de wereldwijde kerk zichtbaar te maken. Pijnlijk als jouw leefwijze niet aansluit bij de inclusiviteit die de kerk niet altijd honoreert. Wij zijn mensen die daarin onze eigen weg willen gaan.

Een voorbeeld voor mij waarin ik Jezus het beste kan ontmoeten is in het teken van het kruisbeeld, zoals dat hier ook bij ons staat. De verticale lijn, de band tussen God en mij waar niets tussen kan komen. En de horizontale lijn waarin juist de verbinding tussen mensen zichtbaar maakt wat de boodschap is. En in het kernpunt van de verticale en horizontale lijn daar is het zielsgebied, het zielsgebied waarin het samenkomt.

In verpleeghuis Joachim en Anna, waar ik lang gewerkt heb, hangt een kruisbeeld zonder armen. Daar stond onder: “Jezus heeft geen andere handen dan de onze”.

Mogen wij dat zichtbaar maken wat Zijn opdracht is aan ons allemaal om Hem te volgen.

Amen.

 

Slotgedachte:

Jezus zegt:

Kom en volg Mij,
Je bent vrij om te beslis­sen
of je Jezus’ levensstijl
wel of niet overneemt.
Maar voordat je een besluit neemt
moet je één ding weten:
als je leerling van Hem wil zijn,
als je in zijn voetsporen wil gaan,
kan je dat niet ‘af en toe’
of voor een tijdje
of voor een bepaald segment van je leven.
Als je aan Hem je ja-woord geeft
dan is dat voor honderd pro­cent,
net als bij Jacobus en Jo­hannes.
Zij lieten zelfs hun vader achter
om Jezus te volgen!
Wie zijn weg volgt,
die heeft het licht van leven, levenslicht. Amen.

Meer nieuws

Catechese aanbod in de vastenperiode

Deze vastenperiode wil ik graag een aanbod doen om samen […]

Preek voor de eerste zondag van de vasten  2024  Cenakelkerk

Herwi Rikhof Gen. 9,8-15 Mc. 1,12-15 Zal vanmiddag een bezoeker […]

Preek voor Aswoensdag 2024 Cenakelkerk

Herwi Rikhof  Joël 2,12-18 Mt. 6,1-6.16-18 Her eerste wat vanmorgen […]

Preek voor de Opdracht van de Heer- Maria Lichtmis 3/4 februari 2024  

Herwi Rikhof   Inleiding De kersttijd is liturgisch afgesloten met […]

Preek voor de vierde zondag door het jaar 27/28 jan. 2024 Cenakelkerk

Foto Arjan Bronkhorst Herwi Rikhof   Deut. 18,15-20 / Mc. […]