In memoriam Marian Wolff-Verhoeven

Op 18 februari hebben we als gemeenschap afscheid genomen van Marian. Sinds 1980 heeft Marian zich voor onze parochie, en haar voorlopers, ingezet.

Marian was een, zeer kerk betrokken, vrijwilligster pur sang die zag wat er moest gebeuren en zorgde dat het gedaan werd of het, zo nodig, zelf deed. Ze was onder andere jarenlang penningmeester van het Gezinskoor, lectrice, contactpersoon voor acolieten, misdienaars en voor de eerste H. Communie en het H. Vormsel. Ze was actief in de diaconie dichtbij en veraf; zo runde ze samen met Sandra in de Advent het Derde Wereldwinkeltje in de kerk. Ze beheerste het secretariaatswerk in alle opzichten en ging daar als eerste aan de slag met de computer. En toen, langzaamaan, steeds meer vrijwilligers wegvielen, nam Marian hun taak er vaak nog bij.

Als echte Hatertse kende ze ook veel parochianen, iets waar we erg veel gemak van hadden. Toen ze wist dat ze ongeneeslijk ziek was, heeft ze veel werkzaamheden die ze deed op papier gezet of overgedragen. Marian dacht, ook toen nog, echt aan van alles. Onbegrijpelijk.

Tot 14 dagen voor haar overlijden kwam ze nog naar de kerk.

“Marian wat zullen wij je missen. Dank je wel voor wie je was en voor wat je ons heb gegeven. Je naam zal nog vaak genoemd worden

De gemeenschap rond de Kruispuntkerk

Meer nieuws

Donkere metten

Donkere metten Vier en zing mee, samen met de communiteit. […]

Agenda Goede Week en Pasen Cenakelkerk

Palmzaterdag 1 april 17.00 uur: Eucharistieviering met gelezen passie 20.00 […]

Preek/gewetensonderzoek vierde zondag van de veertigdagentijd 2023 – Cenakelkerk

Herwi Rikhof   1 Sam. 16,1b, 6-7.10-13a / Joh. 1, […]

Preek voor de 3e zondag van de veertigdagentijd 2023- Cenakelkerk

Herwi Rikhof Ex. 17,3-7 / Joh. 4,5-42 Inleiding Vandaag lezen […]

Overweging 4e zondag/Halfvasten 40 dagentijd, 19 maart 2023 door Pastoor Jacques Grubben

Er is een blindgeboren jongeman die door Jezus ‘verlicht’ wordt. […]