Het Gemengd Koor viert 40-jarig jubileum

Op zondag 26 juni viert het Gemengd Koor van de Cenakelkerk tijdens een feestelijke zondagviering zijn 40-jarig bestaan. Een bewogen tijd met ups en downs, maar nog altijd wordt er enthousiast gezongen met als doel de liturgie te ondersteunen in samenwerking met de voorgangers. Ook de parochianen worden tijdens de vieringen ondersteund en uitgedaagd om mee te zingen.

Samen zingen geeft vreugde en verbinding en bevordert de vriendschap, wat de geloofsgemeenschap ten goede komt. Het koor wil daarom ook graag zijn bijdrage blijven leveren de komende jaren, in dienst van onze kerk.

In een voor deze gelegenheid speciaal samengestelde brochure zijn historie en herinneringen van dirigenten en oud-leden opgenomen. (Beperkte oplage)

Na de viering a.s. zondag trakteert het koor op iets lekkers bij de koffie. Welkom!

Meer nieuws

Koren gezocht

Het Maldens Gemengd Koor is opgehouden te bestaan. Dat is […]

Overweging, 7 augustus, 19e zondag 2022 C door pastoor Jacques Grubben

Al het aardse is betrekkelijk want alles is ons toevertrouwd. […]

Vierdaagse mis 2022

De Vierdaagse mis van 17 juli jl in een fotoreportage. […]

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022 Cenakelkerk  

Preek voor de achttiende zondag door het jaar 2022             […]

Op vakantie in de Cenakelkerk

Ontdek deze zomer de verhalen van de Cenakelkerk tijdens twee […]