Help mee op zaterdag 1 juli bij de pelgrimsreis voor gezinnen naar de Heilig Landstichting.

Met de hele parochie maken we er een mooie dag van!

Meld je aan via de mail (locatielandstichting@h3eenheid.nl) of telefonisch (024-3222 165) bij het secretariaat.

Door het gezinspastoraat van het bisdom van Den Bosch wordt op 1 juli een ontdek­kingsreis naar de Heilig Landstichting georgani­seerd voor gezinnen met kinderen. In Museumpark Orientalis wor­den op een speelse manier de 7 sacramenten verbeeld, de kinderen gaan op zoek naar die Wonderlijke 7.

De Cenakelkerk is die dag de plek van ontvangst en samenkomst. Op dit moment hebben al circa 90 gezinnen zich aangemeld. We hebben veel vrijwilligers nodig voor de meest uiteenlopende karweitjes en activiteiten. Wil je mee­helpen aan het programma van deze dag tussen 09.00 – 16.00 uur? We vragen mede­werking voor de begeleiding van kinderactiviteiten, catering, voorbereidend werk, lopers gedu­rende de dag, extra inzet en voorbereiding bij de ope­ning, bij de afsluitende mis om 14.15 uur – bij goed weer vóór de kerk in de buitenlucht! – en bij allerlei andere voorkomende werk­zaamheden.

Zo ziet het programma eruit:
09.30 uur   Aankomst bij de Cenakelkerk
10.00 uur   Opening van de dag in de Cenakelkerk
10.30 uur   Ontdekkingsreis naar de Wonderlijke 7 in museumpark Orientalis
12.15 uur   Lunch (daar wordt voor gezorgd)
12.45 uur   Voortzetting Ontdekkingsreis
14.15 uur   Afsluitende viering Cenakelkerk
15.15 uur   Gezellige afsluiting
16.00 uur   Vertrek

In de week van 12 juni komt er een draaiboek. Op dinsdag 20 juni is er om 19.00 u in de Taborkapel een info-avond.

Vrijwilligers uit de hele parochie welkom!

Angela Voss namens het W7 Organisatie team

Meer nieuws

Preek voor Pinksteren 2023 Cenakelkerk

Herwi Rikhof   Hand. 2,1-11 Joh. 20,19-23 ‘De wereld is […]

Mededelingen vanuit de Parochie

Komende zondag 4 juni vieren wij het jaarlijkse parochiefeest. De […]

Walk for Homs

Op 10 juni kun je deelnemen aan een loop ter […]

Open tuinendag

De Ontmoetingstuin bloeit alweer volop en is te bewonderen op […]

Parochiefeest 2023

Op 4 juni, het Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid, vieren […]