Half miljoen verlies, parochie blijft rode cijfers schrijven

De parochie heeft in 2021 een dikke half miljoen euro verlies gemaakt. Door winst uit vermogen  is het verlies beperkt tot 239 duizend euro. Dat blijkt uit de jaarrekening voor 2021, die het parochiebestuur in de vergadering van 28 februari heeft vastgesteld.

De totale lasten waren in dat jaar 861 duizend euro. Dit bedrag bestaat vooral uit personeelskosten (418 duizend euro), en kosten voor onderhoud en energie (211 duizend euro).

Met Kerkbalans, collectes en bijdragen voor uitvaarten en offerblok is 356 duizend euro opgehaald. Dit is 5 procent meer dan het jaar ervoor. Maar het effect van corona is nog steeds zichtbaar. Collectes leveren minder op dan voordat we te maken kregen met de pandemie.

In 2021 maakte de parochie dus een verlies van 505 duizend euro. Door winst uit beleggingen en onroerend goed valt dit verlies uiteindelijk lager uit. Zo leverden effecten en beleggingsfondsen 156 duizend euro op.

Ook kreeg de parochie geld van fondsen. Daarnaast brengen de begraafplaatsen en verhuur van gebouwen geld in het laatje.

Onder de streep blijft dan een verlies over van 239 duizend euro. Het exploitatietekort wordt uit het vermogen gehaald, dat staat nu op 4,8 miljoen. Door de verkoop van de kerkgebouwen in Malden en Berg en Dal zal dit vermogen wel weer toenemen. Ook zullen creatieve acties in gang worden gezet om de inkomsten te verhogen en de kosten verder onder controle te brengen.

De jaarrekening van 2021 liet door o.a. gewijzigde waarderingsgrondslagen door het Bisdom langer op zich wachten. Penningmeester Jos Verstegen verwacht dat de jaarrekening van 2022 voor juli dit jaar kan worden vastgesteld.

Meer nieuws

Vacature: Kosters (m/v) voor Ontmoetingskerk

Vacature De Ontmoetingskerk in Nijmegen zoekt per direct Kosters  (m/v) […]

Preek voor Christus Koning Cenakelkerk 25-26 nov 2023

Herwi Rikhof Ez. 34,11-12.15-17  Mt. 25,31-46 Inleiding Het evangelie dat […]

Adventsactie voor Gongo en Gaza

Met Kerstmis vieren we de geboorte van een kind, zo’n […]

Nog een nieuw gezicht op secretariaat: Bert Donks

Sinds kort zijn er twee nieuwe medewerkers op het secretariaat […]

Inschrijven Jongerentheater

Jongeren kunnen zich weer inschrijven voor het Theaterweekend dat in […]